KALİTE VE ÜSTÜN HİZMET ANLAYIŞI

Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırarak, sektöre önem veren ve değer üreten bir kurumuz.

İşimizi mükemmel yapmak için çabalar, kaliteden ödün vermez, disiplinli çalışır, yaptığımız işin sorumluluğunu taşırız.

Kaliteli Hizmet Anlayışı
Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırarak, sektöre önem veren ve değer üreten bir kurumuz.

Alanında Lider Firmalar
İşimizi mükemmel yapmak için çabalar, kaliteden ödün vermez, disiplinli çalışır, yaptığımız işin sorumluluğunu taşırız.

Sonuç Odaklı Hizmet
Gösterdiğimiz çaba karşılığı aldığımız nesnel sonuçlara göre hedeflerimizi belirler ve başarılarımızı değerlendiririz.
Yara Bakım Süngerleri

NANO TEKNOLOJİ VE NANO BOYUT NEDİR?

Nano teknoloji "çok küçük maddelerin teknolojisi" olarak da adlandırılabilir. 1 nanometrenin milyarda biri oranında yani bir milimetrenin milyonda biri kadardır. Başka bir deyişle de atomun çapının 10 katına eşittir.

NANO GÜMÜŞ VE ÇİNKO NEDİR?

Boyut olarak 10-100 nanometre aralığında olan ürünler nano teknolojik ürün olarak sınıflandırılır. Nano gümüş ve çinko nanometre boyutunda metalik gümüş ve çinko tanecikleridir ve tanecikler özel bir nano teknolojik prosesle elde edilirler.

NANO GÜMÜŞ'ÜN ANTİ-BAKTERİYEL ÖZELLİĞİ NEDİR?

Nano gümüş ve kolloidal gümüş, anti-bakteriyel tesirleri ve bakterin antibiyotiklere geliştirdiği direnci gümüşe karşı geliştirememeleri dolayısıyla uzun yıllardır bilim çevresinin dikkatini çekmektedir. Gümüşün Nano boyuta indirgenmiş olması, onun aktivasyonunu arttırarak bakteri, mantar ve virüsler üzerindeki etkisini daha da arttırmaktadır. Nano gümüşle temas eden bakteri, virüs veya mantar hücrelerinin metabolizması bozulmakta ve elektriksel etkileşimle enzimleri etkisiz hale getirerek hücreleri ölmektedir. Bu esnada gümüş iyonları insan vücudundaki hiçbir hücre ile reaksiyona girmemekte ve zarar vermemektedir. İnsan hücrelerinde ki membran, gümüş iyonunun hücre içerisinde ki etkisine engel olmaktadır. İşlev sırasında ise Nano gümüş herhangi bir reaksiyona girmemekte, şekli bozulmamakta, işlevindeki süreklilik devam etmektedir. Bu sayede sisteme sürekli gümüş ilavesi gerekmemektedir. Çinko ise tüm canlılar için hayati önem taşıyan bir elementtir. Eksikliği durumunda bağışıklık sistemi bir çok yönden olumsuz etkilenebilmekle beraber mikroplara karşı olan dirençleri de azalmaktadır. Nano çinko oksitin mikroplara karşı kullanımı anti-bakteriyel özelliğinin yanı sıra, hücre yenileyici etkisi de bulunmaktadır. Yara ürünlerinde kullanımı ile de yaranın hızlı kuruması çabuk iyileşmesi ve bakterilerden korunması sağlanmaktadır.

Kronik iyileşmeyen yaralar, bireysel ve sosyal maliyeti yüksek, tedavisi zaman alıcı ve çoğu kez tüm çabalara rağmen başarısız olan olgulardır. Topikal negatif basınç uygulaması; akut ve kronik yaralarda iyileşmeyi hızlandırmak için yara üzerine kontrollü ve lokalize negatif basınç kullanımı sağlayan invaiz olmayan yöntemlerden ibarettir. Topikal Negatif Basınç uygulaması birçok hastada akut ve kronik yara tedavisinde kullanımı giderek yaygınlaşan alternatif bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Dharma vakumla yara tedavi sistemleri ihtiyaçlar doğrultusunda gelişen talepler sonucunda son teknoloji üretimlerle beraber Nano teknoloji kullanılarak üretilmiştir. Dharma vakumlu yara tedavi sistemlerin; tedavi üniteleri; alternatifli yara bakım sünger setleri ve ihtiyaca uygun canister modelleri ile 'Sağlıklı yarınlar için' hazırlanmış olan modern sistemlerdir.


Negatif basınçlı yara tedavi sistemleri uzun yıllardır kullanımda olup yapılmış olan klinik çalışmalarda
Negatif Basınçlı Yara tedavisinin;

-Ölü deri ve eksudasının uzaklaştırılması,
-Kan perfüzyonunun arttırılması,
-Doku içi ödemin azaltılması,
-Sıkça yapılan pansumana gerek kalmaması,
-Kuvvetli kokuyu minimum seviyelere indirmesi,
-Bakteri etkinliğini en aza indirmesi,
-İyileşme süresinin kısalması,
-Hastanın tedavi süresinin kısalması,
-Tedavi maliyeti düşmesi,
-Üzerindeki etkileri görülmüştür

Endikasiyonları:

-Yara yatağını tedaviye hazır hale getirmek
-Lokal mikrosirkülasyon -Lokal ödemi azaltmak
-Granülasyon dokusu oluşumunu ve perüzyonunu desteklemek,
-Travmatik, akutik, kronik, subakut ve açılmış yaraları, (diabetik veya basınç gibi nedenlerle) olan hastalarda endikedir.


Kontraendikasyonları:

-Yara malignite -Tedavi edilmemiş osteomiyelit, -Non-enterik ve incelenmemiş fistüller, -Açıktaki kan damarları, anastomotik bölgeler, organlar ve sinirler üzerine doğrudan temas etmemelidir.


Dharmabox Kanisterleri

DHARMABOX KANİSTLERİ

Dharma tedavi üniteleri ile uyumlu olarak Dharmabox kanistleri;
-Jelli ve jelsiz özelliklerde
-Sıvı taşmasını engelleyici yapıda
-Hızlı kullanılabilen
-Aktif karbon fitreleri ile kontrolü sağlayan
Özellikleri ile kullanıcı ve hastalara kolay ve güvenilir kullanım avantajları sağlar.


DHARMABOX KANİSTLERİ

- 500 ml jelsiz
- 800 ml jelsiz
- 1000 ml jelsiz
- 1200 ml jelsiz

Endikasiyonları:

- 500 ml jelli
- 800 ml jelli
- 1000 ml jelli
- 1200 ml jelli


Yara Bakım Süngerleri

YARA BAKIM ÜNİTESİ

Dharma tedavi ünitesi kullanıcı ve hastaların kullanım kolaylığı esas alınarak hazırlanan tüm fonksiyonları otomatik modern tedavi üniteleridir.


Dharma tedavi ünitesi;

- Sessiz çalışma
- Devamlı mod çalışma
- Aralıklı mod çalışma
- Kilitlenme özelliği
- Basit kullanım kolaylığı
- Mobil kullanım kolaylığı
- Düşük ağırlık
Özellikleri ile klinisyenlerimizin ve hastalarımızın ihtiyaçlarına göre kontrol etmesini sağlar.


Kolajen Membran

Kolajen Membran | Ürün Tanımı

Kejibang Medikal Kolajen Sünger atelokolajen’den (İmmünojenik olmayan tip 1 kolajen) imal edilmiştir. Porozlu yapısı kan ve yara sıvılarını emebilir, trombosit toplanmasını destekler, yara kanamalarını etkin bir şekilde durdurmaya yardımcı olur. Ameliyat sonrası yara iyileşmesi, ameliyat sonrası yara yeri düzeltilmesi, çeşitli yanıklar, travma ve cerrahi yaralar İyileşme süresini kısaltır ve yarayı minimize eder, cerrahi efektlerin doldurulmasını sağlar, granülasyon dokusunu destekler ve epitelyum hücre rejenerasyonu sağlar. Kolajen içeriği %98,5’tir.3-4 Hafta içinde tamamen absorbe olmaktadır.

Kullanım Alanı

Hemostatik etki: Kolajen sünger Kılcal, venöz veya arteriyel kanamaların sütür veya konvansiyonel metotların yetersiz veya efektif olmadığı durumlarda kanamanın durdurulması için yardımcı olarak kullanılır. Defektlerin doldurulması : Su tutma özelliği ile her türlü cerrahi yaraların doldurulmasında önemli rol oynar. Onarma etkisi: Epitel hücre rejenerasyonu ve fibroblast hücrelerin uyarılması ile yara onarımı hızlandırılır. Kejibang biyoeriyebilir ve absorbe olabilir.Sinir Fiber tamiri özelliği ve periyost oluşumu stimülesi yapmaktadır. Yara Doldurma: Kejibang bası yaraları, sinüs, fistül veya derin travmatik dokuların tedavisinde uygulanabilir. Antibiyotik tedavisi sonrası kullanım: Enfekte yaralara uygulanabilir. Kejibang kendiliğinden eriyebilir ve emilebilir.


Kolajen MembranKolajen Membran


Kolajen Bant

Kolajen bantlar akut ve kronik yaraların kısmi veya tamamının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Bası yaraları
- Diyabetik yaralar
- Vasküler yaralar
- Venöz yaralar
- 1. Ve 2. Derece yanıklar
- Donör/greft alanları
- Sıyrıklar
- Cerrahi yara açılmaları
- Travmatik yaralanmalar

Ürün Tanımı

Kejibang kollajen bant üç katmandan oluşmaktadır. Sünger yüzey yaraya temas ederek yara yüzeyinin süngere yapışmasını ve granülasyon dokusunun oluşumunu sağlar. İkinci katman olan perfore edilmiş emici film eksüdasyon’u emer ve etraftan nem alımını engeller. Eriyebilen ince ve geniş medikal bant kolajen sünger ile katmanları ayırır. Bandın en üst yüzeyi ise dokumasız örtü olup cilde yapışmayı ve bakteri oluşumunu invazyonunu engeller. Bant Gama ile steril edilmiştir.

Kolajen içeriği &98,5 saflıktadır.

Kullanım Alanları

Kejibang yara kapama bandı, kısmi veya tam yara kapamalarda, bası yaralarında, venöz yaralarda, diyabetik yaralarda, kronik vasküler yaralarda, tanımlanamayan yaralarda, cerrahi yaralarda, travma yaralarında, 1. Ve 2. Derece yanıklarda, cilt tahrişlerinde, akan yaralarda kullanılmaktadır.


Ortopedik steril turnike özellikle atroskopik ameliyatlarda yüksek oranda kullanılan gerek ameliyathane otomatik turnike masraflarından kurtulması açısından gerekse de kullanım kolaylığı açısından vazgeçilmez bir ürün olmuştur

Dünyada üretilen ortopedik turnike kitler standar hasta ve standar boyutlara göre yapılmışken ürünümüz küçük orta büyük xl el ve ayak boyları için özel tasarlanan ebatları ile kullanıcılara alternatif seçenekler sağlamaktadır.

ORTOPEDİK STERİL TURNİKE KİT

• Mükemmel eksigenasyon: Tıkanık silikon halkanın yuvarlanma hareketi, esmarch bandajının %69'nun aksine, duran kanın %95'ini cerrahi alan dışına iter.
• Steril bir alan yaratır: ESB Turnike Kiti, steril, kirlenmiş yeniden kullanılabilir manşetlere olan ihtiyacı ortadan kaldıracak tek kullanımlık bir turnikedir, böylece enfeksiyon oranlarını düşürür.
• Cerrahi alanı artırır: 1 Genişlikte, dar profil daha geniş ve steril bir alan sağlar.
• Basit ve düşük maliyet: Kolay uygulama hazırlık süresini kısaltır ve turnike makineleri için kirlenmiş kullanılabilir manşetler ve Esmarch bandajlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
• ESB Turnike Kiti dünya çapında kullanılır: ESB Kiti CE onayladır. 20'den fazla yayınlanmış araştırma, ESB'nin güvenliğini, güvenirliğini ve klinik üstünlüğünü gösterir.

AVANTAJLARI İLE KULLANIMA UYGUNDUR.ESB Turnike Kit KataloğuSUPRABONE GRANÜL | MATERYAL

Suprabone-TCP saf β-trikalsiyum fosfattır (β-TCP). Suprabone-TCP, implante edildiğinde biyouyumlu ve rezorbe olabilen bir osteokonduktif destek matrisidir ve defekt alanında yeni kemik oluşumunu destekler. Suprabone-TCP, zamanla yeni oluşan doğal kemik ile yer değiştirirken rezorbe olur. İnsan ve hayvan kaynaklı doku içermediğinden bu yolla geçebilecek hastalık riski taşımaz.

ENDİKASYONLAR

• Genel kemik defekt dolgu maddesi
• Periodontal defektlerin onarımı
• Sinus tabanının yükseltilmesi
• Metafiziyel defektlerin onarımı
• Uzun kemiklerdeki ve uzuvlardaki defektlerin onarımı
• Spinal fuzyon
• Artrodez ve iyi huylu tumorlerin tedavisi
• Maksillofasiyel rekonstruksiyon ve kemik ogmantasyonu ve benzeri uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN AÇIKLAMA
S2090114 Suprabone Granül
S2090111 Suprabone Granül
S2090112 Suprabone Granül
S2090113 Suprabone Granül
S2090121 Suprabone Granül
S2090122 Suprabone Granül
S2090123 Suprabone Granül


SUPRABONE +ASC KİT | MATERYAL

Suprabone +ASC Kit, Suprabone –TCP granül, iğne ve şırınga içermektedir. Suprabone-TCP saf β-trikalsiyum fosfattır (β-TCP). Suprabone-TCP, implante edildiğinde biyouyumlu ve rezorbe olabilen bir osteokonduktif destek matrisidir ve defekt alanında yeni kemik oluşumunu destekler. Suprabone-TCP, zamanla yeni oluşan doğal kemik ile yer değiştirirken rezorbe olur. İnsan ve hayvan kaynaklı doku içermediğinden bu yolla geçebilecek hastalık riski taşımaz.

Operasyon sırasında iliac kanattan veya omurga govdesinden elde edilen kemik iliği aspiratı Suprabone granuller ile karıştırılarak kullanılır. Suprabone, kemik iliği aspiratı icerisindeki iyileştirici kok hucreler icin mukemmel bir yaşam ortamı sunar. Alınacak kemik iliği aspiratı cerrahın tercihine gore 10-20 cc olabilir. Kemik iliğindeki iyileştirici kok hucreler ve iyileşme faktorleriyle bir araya gelen β-TCP granullerin iyileştirme nitelikleri otogrefte eşdeğer olarak bildirilmektedir.

ENDİKASYONLAR

• Genel kemik defekt dolgu maddesi
• Periodontal defektlerin onarımı
• Sinus tabanının yükseltilmesi
• Metafiziyel defektlerin onarımı
• Uzun kemiklerdeki ve uzuvlardaki defektlerin onarımı
• Spinal fuzyon
• Artrodez ve iyi huylu tumorlerin tedavisi
• Maksillofasiyel rekonstruksiyon ve kemik ogmantasyonu ve benzeri uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

ÜRÜN AÇIKLAMA
AS2120421 +ASC Kit
AS2120423 +ASC Kit
AS2120424 +ASC Kit
AS2120431 +ASC Kit
AS2120433 +ASC Kit
AS2120434 +ASC Kit


Spinal System

Spinal Sistemi; pedikül vidalar, redüksiyon vidaları, multifonksiyonel, kanüllü, cement enjekte edilebilir, pediatrik ve yarı küresel vidalardan oluşur. Pedikül vidalar, monoaxial ve polyaxial olarak 2 alternatifte mevcuttur. Sistemi oluşturan diğer ürünler transverse konnektör, multiaxial konnektör, hook, lateral ve domino konnektörler, ominoaxial lateral konnektör, flexible hook, sakral vida ve konnektörler ile rod ve vida kilitleme aparatlarıdır.

Ürün Özellikleri

Vida yerleştirme esnasında, pedikül ve korpusta en az deformasyonu sağlamak amacıyla 3 noktadan self-tapping yapıya sahiptir. Spinal sistem içerisinde ameliyat sırasında karşılaşılabilecek durumlara karşı (osteoporoz,listhesis,rotoskolyoz,sakralizasyon zayıf hastalar v.b.) yeterli çeşitlilikte ve özelliklerde spinal sistem implantları yer alır.

Kullanım Alanı

Bu sistem posteolateral spondylodeses, kırıklar, spinal bölgede ortaya çıkan stenosis, vertebral disk aşınımı, vertebral disk fıtıkları, başarısız olan füzyon veya pseudoarthrosisin tedavisinde ve düzensiz sırt kemiği durumlarında kullanılmak için pedikül vidalar, pedikül kancalar ve laminar kancalardan oluşur.


Servikal System

Anterior disk mesafesi implantı in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu termoplastik bir çözüm olan ve hiçbir artefact yaratmayan MR uyumlu PEEK materyalden imal edilmiştir. Anatomik yapıya uygun olarak eğimli yapıya sahip ve füzyon amacıyla üzerinde boşluk bulunmaktadır. Superior ve Inferior yüzeylere birebir tutunum sağlayan dişli ve bıçak sistemli yapıya sahiptir. Bıçaklı cage mekanizması alt ve üst endplateleri tutması için keskin ve geniş yüzeylere sahiptir. İmplantasyondan sonra sabitleme için servikal plak gibi anteriordan veya posteriordan ikinci bir implantasyona ihtiyaç duymamaktadır.


Ürün Özellikleri

Vida yerleştirme esnasında, pedikül ve korpusta en az deformasyonu sağlamak amacıyla 3 noktadan self-tapping yapıya sahiptir. Spinal sistem içerisinde ameliyat sırasında karşılaşılabilecek durumlara karşı (osteoporoz,listhesis,rotoskolyoz,sakralizasyon zayıf hastalar v.b.) yeterli çeşitlilikte ve özelliklerde spinal sistem implantları yer alır.


Kullanım Alanı

Anterior Cervical PEEK cagenin bıçaklı olması; alt ve üst vertebra korpusuna girmesi, hem posterior hem de anterior dislokasyonu engellemesi, daha az invaziv olması, ameliyat süresini kısaltması, boyunluk ihtiyacını ve süresini azaltması açısından diğer plak-vida ile füzyon ihtiyacını ortadan kaldırır. Anterior servikal diskektomi otojen greft ile füzyon ve anterior servikal diskektomi cage ile füzyon tekniklerine üstün olduğunu düşündürmektedir.


Anatomik Konum

Artrofiks Anterior Cervical Peek Cage, yandaki(üstteki) şekilde gösterildiği gibi MR uyumludur. Kendi stabilizasyonu ile anatomik lordozu ve intervertebral eklem yalıtıcısı olarak boyun bölgesine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır.


Ambalaj Şekli

Cervical cageler şeffaf bir düşük yoğunluklu esnek polietilen plastik bir torba içinde steril olmayan şekilde ambalajlanmaktadır.


MONDE | FACE

Üç sistemlerin oluşan modüler OMF-Sistemler
MİKRO 1200, MINI 1700 ve MINI 2000 serileri olmak üzere , özellikle cranio maksillofasiyal cerrahide osteosentez için tasarlanmış ve evrensel kullanışlı yapıda mondeal ürünlerimizdir

Titanyum implant sistemi özellikle oral ve maksillofasiyal cerrahi osteosentez ve evrensel kullanılabilirlik için tasarlanmış özelliktedir;

Vida çapı 2.0 mm (acil vida 2.3 mm)
Plakalar 0.6 mm ve kalınlığı 1.0 mm
Plakalar serisi orta yüz üzerine uygulanmak üzere, üç boyutlu sabitlenebilir CAD plakalar, Mavi serisi kemik plakası (kalınlık 0.8 mm) ile tamamlanır, JALLUT delik plakalar gibi önceden oluşturulmuş çene plakaları ve Le Fort I farklı sürümleri kayma plakalar
Büyük kemik defektleri kaplaması için, farklı titanyum kafes sunulmaktadır

MONDE | MANDIBLE

Üç sistem içeriği olarak MPS, BMH ve KIRIK oluşan modüler Mandibula Sistem özellikle mandibula, travma uygulamaları ve kırık yeniden inşası için dizayn edilmiştir. Böylece, alt çene bölgesi için tüm ortak endikasyonlar tüm spektrumunu kapsar.

MONDE | HAND > CONTOUR

İnsan eli bize özel işçilik, sanatsal ve duygusal eylemlerin uygulanmasını sağlayan gelişmiş özellikler sunar. Bu sadece kemik, eklemler, kaslar, tendonlar, sinirler ve kan damarları gibi yapıların kusursuz fonksiyonel etkileşimi ile sağlanabilir. Böylece, el insanın en karmaşık organlardan biridir.

El cerrahisi, akut veya kronik üst ekstremite yaralanmaları (omuz, üst kol, ön kol, el, parmak, başparmak) tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

El cerrahisi MONDEAL sistem bileşenleri çeşitli uygulamalar için vida ve plakaların geniş çeşitliliği ile karakterize edilir.

Mondeal ürünleri olarak El cerrahisi alanında yüksek-kalite sistemleri ve implantların çeşitli sunuyoruz:

CONTOUR-Sistem: parmak uzuvların travmatolojideki osteosentez, rekonstrüktif cerrahi ve replantasyon için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

RADIUS Sistemi: kırıkların tedavisinde ve palmar ve dorsal yarıçapı rekonstrüksiyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır

Tüm vidalar, plakalar ve aletleri kullanışlı implant tepsilerde açık saklanır.

Mondeal plakaları ve vida üretimi için sadece titanyum kullanılır.

MONDE | HAND > RADIUS

İnsan eli bize özel işçilik, sanatsal ve duygusal eylemlerin uygulanmasını sağlayan gelişmiş özellikler sunar. Bu sadece kemik, eklemler, kaslar, tendonlar, sinirler ve kan damarları gibi yapıların kusursuz fonksiyonel etkileşimi ile sağlanabilir. Böylece, el insanın en karmaşık organlardan biridir.

El cerrahisi, akut veya kronik üst ekstremite yaralanmaları (omuz, üst kol, ön kol, el, parmak, başparmak) tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

El cerrahisi MONDEAL sistem bileşenleri çeşitli uygulamalar için vida ve plakaların geniş çeşitliliği ile karakterize edilir.

Mondeal ürünleri olarak El cerrahisi alanında yüksek-kalite sistemleri ve implantların çeşitli sunuyoruz:

CONTOUR-Sistem: parmak uzuvların travmatolojideki osteosentez, rekonstrüktif cerrahi ve replantasyon için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

RADIUS Sistemi: kırıkların tedavisinde ve palmar ve dorsal yarıçapı rekonstrüksiyonu için kullanılmak üzere tasarlanmıştır

Tüm vidalar, plakalar ve aletleri kullanışlı implant tepsilerde açık saklanır.

Mondeal plakaları ve vida üretimi için sadece titanyum kullanılır.

Mondeal Kataloğu

HAKKIMIZDA

Avrupa da ve Amerika da yoğunlukla kullanılan tek kullanımlık ürünleri en hızlı ve en ekonomik olarak müşterilerine ulaştırmayı hedef alan EKİN MEDİKAL 2005 yılında Ostomi ve Katater ürünleri ile başladığı bu yola 2011 yılından itibaren Yara - Yanık bakım ürünleri, Ortopedi ürünleri, Dermatoloji ürünleri ile devam etmektedir.

EKİN MEDİKAL kurulduğu günden itibaren içerisinde bulundurduğu amatör ruh ve heyacanı kaybetmeden takım çalışması esasıyla bir aile olarak hareket eder müşterilerini de bu ailenin bir parçası olarak görür. Değerli müşterilerimizden aldığımız güç ile büyüyen ve gelişen EKİN MEDİKAL olarak uzun yıllar boyunca kalitemizi düşürmeden sağlık sektörüne hizmet etme hedefine devam etmektedir.

DEĞERLERİMİZ

KALİTE:
Kalite anlayışımız sadece üretimde değil, tüm şirket kültüründe olduğunda inanırız. Çağın gereklerine ve Türk tıbbının gelişmesine fayda sağlayacak en kaliteli ürünleri sağlamak birinci hedefimizdir.

İNSANA VE TOPLUMSAL DEĞERLERE SAYGI:
En yaşamsal ve temel görev olarak toplumsal değer ve kültürlere saygıyı benimser bunu üretimin tüm aşamalarında uygulamaya çalışırız.

ETİK DEĞERLERE BAĞLILIK:
Tüm iş akışımızda etik değerler bağlı hareket eder, iştirakçilerimizi de bu çerçevede yürütürüz.

MARKA GÜVENİRLİLİĞİ:
Üretimden sonraki bütün süreçlerde müşterilerimizin yanında olmayı prensip ediniriz.

Bize Ulaşın